7 meest kritische eigenschappen voor de selectie van Sales

kritische eigenschappen sales professionals

Slechts 20-30% van alle Sales Professionals behalen of overtreffen hun doelstellingen consistent. De kans dat een Sales Professional succesvol is, blijkt klein. In de selectiepsychologie spreken we van een lage base rate: weinig mensen zijn geschikt. Dat zie je terug in de lage conversies van de recruitment funnel.

8 tips om bias bij selectie te voorkomen

Bias bij selectie, dat wil je voorkomen. Of andersom: hoe richt je een zo eerlijk mogelijk selectieproces in? Fairness in de selectie van nieuwe collega’s betekent dat je bias moet voorkomen. Bias ontstaat door systematische fouten in de oordeelsvorming bij het selectieproces. Die fouten kunnen leiden tot

Kun je selecteren op integriteit?

Integriteit gaat om een afweging van belangen

Integriteitsschade kan door iedereen in elke organisatie worden veroorzaakt. Maar er is goed nieuws: er bestaan oplossingen om integriteitsschade te verminderen. Daarover gaat dit blog.

Global talent assessment: US anti discriminatie wetgeving schiet zichzelf in de voet

anti-discriminatie wetgeving

Global talent assessment: US anti discriminatie wetgeving schiet zichzelf in de voet Anti-discriminatie wetgeving lijkt goed en logisch Dankzij anti-discriminatie wetgeving, in de US en ook in Australië, is vragen naar het land van herkomst van een sollicitant voor corporate recruiters inmiddels off limits. Ook geslacht en geloofsovertuiging zijn taboe. Dat is om discriminerende selectie […]

Talent assessment: wanneer zijn Young Graduates te jong?

Talent assessment: wanneer zijn Young Graduates te jong? Onlangs hebben wij de assessmentdata van young graduates van onze corporate klanten op meta niveau geanalyseerd. Het psychologisch profiel van kandidaten, die doordringen tot de eindfase in de selectie, laat het volgende beeld zien: De intellectuele capaciteiten van young graduates brengen tempo in de tent! Ten opzichte van het […]