Assessment thema's

Assessment thema's om talent te vinden, te selecteren en te ontwikkelen

Om voorop te lopen, moeten de beste mensen het meest complexe werk doen. Pas dan maak je tempo.
Starcheck levert psychologisch onderzoek, data, tools en analyses om het beste talent te matchen met het juiste werk. Zodat jouw organisatie meer tempo kan maken. Starcheck doet dat met een slimme mix van beproefde en nieuwe instrumenten en methoden.

En maakt zo betere slagen in de werving, selectie en ontwikkeling van talent. Van full assessments tot korte online assessmomentjes, van sourcing tot en met development, we voeren uit van a tot z of begeleiden je eigen assessmentproces met ontwerp, advies en ondersteuning.

Pré-assessment

Offensief

Een pré-assessment is een offensief assessment. Dit assessment wordt online afgenomen vóór of net na het sourcing proces. Het pré-assessment helpt om kandidaten te kwalificeren in een vroeg stadium.

Verbetert de funnel

Met een pré-assessment kun je vroegtijdig inschatten of kandidaten voldoende geschikt zijn om deel te nemen aan een uitgebreider (online) assessment, of een interview of bijvoorbeeld een recruitment event. Hierdoor kan recruitment meer tijd besteden aan kandidaten die er écht toe doen en neemt de kwaliteit van de recruitment funnel toe.

Leerzaam

Bovendien levert een pré-assessment goede feedback op voor een kandidaat. De kandidaat leert meer over zichzelf en ervaart een prettig candidate experience

Selectie assessment

Voorspellend

Functioneren laat zich goed voorspellen. Dat is ons vak. We gebruiken meer dan 60 wetenschappelijk gevalideerde psychometrische instrumenten in 40 talen die altijd op korte termijn een helder oordeel geven over geschiktheid en potentieel. Voor elke functie en in elke taal. Onze selectie assessments kunnen door Starcheck worden afgenomen, maar je kunt ze ook zelf afnemen (inhouse assessment).

Data-based

Assessment rapportages geven inzicht op taakgebied, op resultaatgebied, op verantwoordelijkheden en competenties. De online tests zijn te combineren met online serious games of offline rollenspellen, opdrachten of interviews voor meer verdieping van de voorspelling. Daardoor is de selectie vooral gebaseerd op feiten en systematisch verzameld bewijs en niet meer op een indruk.

Team assessment

Meer dynamiek in werk

Steeds meer medewerkers werken in continue wisselende teams aan telkens nieuwe problemen, opdrachten en innovaties. Ieder uniek probleem, opdracht of innovatie vraagt om een specifieke teamsamenstelling waarbij teamleden elkaar aanvullen en versterken om maximaal succesvol te zijn.

Collectieve intelligentie

Het unieke kenmerk van succesvolle teams is dat het gecombineerde probleemoplossend vermogen van het team boven het gemiddelde probleemoplossend vermogen van de individuele teamleden uitstijgt. Dat heet collectieve intelligentie. Wetenschappelijk is inmiddels stevig aangetoond dat collectieve intelligentie de beste voorspeller is van het probleemoplossend vermogen van een team.

Team-composer

Om inzicht te krijgen in de collectieve intelligentie van bestaande en nieuw samen te stellen teams ontwikkelden wij een SaaS-oplossing, Team-composer. Gebruik Team-composer om collectieve intelligente teams op te bouwen, personeelsverloop te verminderen, teamleden elkaar aan te laten vullen en teamprestaties te verbeteren.

Learning agility

Bewegen moet

We geven toe: het klinkt belerend. Maar wie niet beweegt, staat stil. Dat simpele adagium geldt voor mensen en organisaties. In een competitieve markt is stilstaan geen optie. Want de concurrentie staat namelijk niet stil. Constante verandering vraagt om visie en leiderschap. En legt urgentie onder de employability van professionals. 

Willen en kunnen in kaart brengen

Hebben medewerkers de wil en het vermogen om beweeglijk te zijn, uitdagingen op te zoeken, te presteren onder druk, snel te leren, lessen te delen en ze toe te passen in steeds nieuwe situaties?

Ons Learning Agility Assessment brengt precies dat met online en offline instrumenten in kaart. En dat kunnen we snel. Neem contact met ons op om het maatwerk traject via Starcheck te verkennen. 

CxO assessment

Intuïtie is te riskant

Lang werd de selectie van een CxO anders beklonken. Twee heren tegenover elkaar, een fles wijn, kreeft. Bij de koffie met cognac was de zaak rond. Da’s CxO assessment old school. De gemiddelde CxO is inmiddels een stuk jonger, net als de headhunter die hem of haar vindt. En we zijn nu een stuk verder met wetenschappelijk gebaseerde assessments. Met het samenstellen van onze assessment programma’s kunnen we rekening houden met de levensfase van de organisatie, belangen van stakeholders, doelen, strategie, of het gebrek daaraan.

Data-based en futureproof

Wij voeren regelmatig CxO assessments uit, in opdracht van gerenommeerde headhunters en grote bedrijven. We kijken naar de context, reikwijdte en strategische leiderschapskenmerken. Vertrouwelijkheid is natuurlijk nog net zo belangrijk als vroeger. Dus we noemen hier even geen namen.

Leiderschapspotentieel

Vroeg ontdekken

Leiderschap is een kwaliteit die je al in de knop kunt ontdekken. Wie zijn de high-potentials in jouw organisatie? Met een model uit Harvard Business Review wijst Starcheck de echte high potentials aan.

Gericht ontwikkelen

Een analyse van meer dan 20.000 executives laat zien dat leiderschapspotentieel om zes skills draait, elk met twee essentiële competenties. Die peilen we online met wetenschappelijk gevalideerde psychometrische instrumenten, aangevuld met een diepte interview. Zodat je precies weet wie je kunt laten bloeien. En hoe.

High volume assessment

Kwaliteit bij kwantiteit

Als je aan een hengel niet genoeg hebt, gebruik je een sleepnet. Maar hoe zorg je voor kwaliteit bij kwantiteit? Hoe voorkom je bijvangst? Starcheck heeft oplossingen voor grote volumes in sourcing en recruitment. Da’s high volume assessment met ruim 60 wetenschappelijk gevalideerde psychometrische instrumenten in 40 talen, waarvan we online afname en rapportage volledig kunnen automatiseren.

Meer tijd voor kwaliteit

Zo bespaar je met high volume assessment veel tijd, onnodige interviews en krijg je een betere kwaliteit in de recruitment funnel. En kun je meer tijd bsteden aan kandidaten die er toe doen. Wie slim wil vissen gaat met ons in zee.

Lees meer over high volume assessment op ABNAMRO, of op ons blog.

Emotionele intelligentie

Zelfkennis als talent

Kennis maakt talent. Maar zelfkennis misschien nog meer. Bij beslissingen speelt emotie vaak een even grote rol als logica. Traditioneel laten vooral non-profitorganisaties en onderwijsinstellingen graag het EQ meewegen. Maar ook high-tech organisaties willen steeds vaker EQ in kaart gebracht hebben.

Zelfkennis ontwikkelen

Wij laten je zien hoe bij kandidaten emotionele intelligentie van invloed is op 22 relevante competenties. Dragen ze bij aan de ontwikkeling daarvan of zijn ze er juist een rem op? Een waardevol inzicht dat je inspanning om talent te ontplooien verder aanscherpt.

Ontwikkel assessment

Passende loopbaankansen

Een ontwikkel assessment bij Starcheck werkt verhelderend en inspirerend. Bij dit type assessment gaat het niet over geschikt / niet geschikt. Het gaat erom welk potentieel welke loopbaankansen biedt.

Brengt start en doel in kaart

Met een ontwikkel assessment brengen wij de kwaliteiten en de ontwikkelmogelijkheden in kaart van een sollicitant of medewerker. We geven advies over welke rol het beste past, welke competenties verder ontwikkeld kunnen worden of nemen twijfels weg over een vervolgstap. Een ontwikkel assessment staat meestal aan het begin van een ontwikkeltraject. Het geeft inzicht in ontwikkelpaden en in te zetten middelen. Zo krijgt ontwikkeling een duidelijk begin en een duidelijk doel.

Organisatie verandering

Nieuwe functies, nieuwe teams

Als je organisatie verandert, wat betekent dat dan voor je team? Het team moet immers migreren naar een nieuwe opstelling. Wellicht met rollen waar je geen performance data van hebt. Gaan er spelers van het veld naar de bank, vallen er ergens gaten, is iedereen fit voor de nieuwe uitdaging of moet de training anders?

Brengt start en doel in kaart

Starcheck geeft met opzetten en uitvoeren van assessments zicht op de ideale opstelling bij verandering. We houden rekening met weerstand en medezeggenschap, nemen de projectleiding op ons en zorgen voor hoogwaardige managementinformatie.

Outplacement

Hulp bij opstaan

Languit op het canvas na een kaakslag: zo kan ontslag voelen voor een medewerker. Misschien niet een positie om rustig loopbaanperspectieven te overwegen.

Een intake met één van onze psychologen brengt zo iemand weer bij zijn positieven en wijst de weg naar de beste volgende stap: een outplacementtraject, een loopbaanassessment of een doorverwijzing.

De psychologen met wie we werken, hebben niet alleen een erkende coachings-opleiding maar hebben ook ruime ervaring met outplacement trajecten.

Assessment aanvragen

Direct bellen: 088 – 277 377 6