088 - 277 377 6

nlen

ABN AMRO Clearing

Hoe selecteer je internationaal toptalent?

Inleiding

Om de “futureproofness” verder te versterken, is het voor ABN AMRO Clearing noodzaak om de juiste workforce voor de toekomst te selecteren én op te leiden. Niet alleen voor Nederland, maar ook voor haar kantoren in Singapore, Sydney, Chicago en Londen. Daarom heeft ABNAMRO Clearing een uitdagende arbeidsmarktpropositie ontwikkeld voor internationaal toptalent. Onderdeel van deze propositie is een trainingsprogramma bij Nyenrode Business University in combinatie met interne en internationale opleidingen en projecten bij de diverse onderdelen van ABN AMRO Clearing.

De klantvraag

ABN AMRO Clearing benaderde Starcheck met de vraag om een assessment center op te zetten dat:

  • toptalent kon selecteren op basis van een specifiek opgesteld futureproof profiel
  • ABN AMRO Clearing managers op een verantwoorde manier maximaal zou betrekken bij de selectie
  • zo weinig mogelijk belastend zou zijn voor de agenda’s van alle hiring managers
  • uitgevoerd kon worden in de regio’s Nederland, US, UK, Australië en Singapore
  • zou voldoen aan alle wettelijke eisen met betrekking tot privacy en anti discriminatie in alle regio’s
  • uitdagend en fun is voor top talent
  • ingezet kon worden voor selectie van zowel externe als ook de interne talenten
verwijmeren_angelica-abnamro

Onze aanpak

Allereerst hebben we, op basis van onze ervaring, een inschatting gemaakt van de benodigde recruitment volumes en de conversie ratio’s van de funnels. Zodat zonder concessies de juiste aantallen hires per regio kunnen worden geselecteerd. Daarnaast heeft Starcheck een assessment proces ontworpen dat bestaat uit 3 verschillende stappen:

 

“De afwisselende elementen van het assessment en de betrokkenheid van onze organisatie maakte het tot een interessante journey voor de kandidaten en onze managers” – Angelica Verwijmeren, Global HR Business Partner, ABM AMRO Clearing

 

De eerste stap had analytisch vaardigheden als focus. Niet alleen de traditionele psychologische constructen zoals inductief redenen, deductief redeneren, verbaal redeneervermogen en numeriek redeneervermogen kwamen aan bod, maar ook creatief redeneren hebben we toegevoegd aan deze eerste stap. De afname vond online en in meerdere talen plaats.
Kandidaten die aan de vooraf vastgestelde norm voldeden, gingen door naar de tweede stap waarbij persoonlijkheid, drijfveren en integriteit werd gemeten.

Bij deze kandidaten werden de resultaten van stap 1 en 2 gecombineerd in een competentiegerichte rapportage (gebaseerd op het futureproof profiel).
De derde stap was een live assessment center, bestaande uit een analyse presentatie opdracht, een online game en een gestructureerd interview op basis van het online assessment. HR- en hiring managers werden gericht getraind als assessor voor één onderdeel van het assessment center. Training voor hun rol als assessor vond in de regio’s plaats via video conferencing, rekening houdend met de verschillende tijdszones.

 

“Het programma van de recruitmentdag icm gaming sluit helemaal aan bij talentvolle young grads” – Angelica Verwijmeren Global HR Business Partner, ABM AMRO Clearing

 

Na het live assessment center vond in elke regio een eindevaluatie plaats, onder begeleiding van Starcheck. Tijdens deze evaluatie werd de competentiegerichte rapportage vergeleken met de live assessment resultaten. Met behulp van een overall kalibratie sessie werd de definitieve ranking van alle kandidaten vastgesteld.

Het resultaat

 “Het heeft niet alleen goede hires opgeleverd maar ook heel veel enthousiasme binnen onze organisatie” – Angelica Verwijmeren Global HR Business Partner, ABM AMRO Clearing

Gedurende één maand zijn 100+ kandidaten geassesst in Nederland, US, UK, Australië en Singapore. Er zijn wereldwijd 10 kandidaten aangenomen. ABN AMRO Clearing is zeer tevreden over de kwaliteit van de kandidaten voor zover dat nu te zien is. Managers voelden zich betrokken en gaven aan ook veel geleerd te hebben in hun rol als selecteur.

Over ABN AMRO Clearing

ABN AMRO Clearing is een onafhankelijke global business partner die een geïntegreerd dienstenpakket levert voor professional business. De oorsprong van de organisatie gaat terug naar de jaren 80, toen de eerste Options Exchange in Europa startte in Amsterdam. Sindsdien zijn ze gegroeid naar een leidende global securities services provider. Naar jarenlang geopereerd te hebben onder het “Mees Pierson” en “Fortis” merk, opereren ze nu onder de naam ABN AMRO Clearing.

Vandaag de dag clearen en financieren ze meer dan 16 miljoen trades per dag en bedienen ze 90 van de werelds leidende exchanges in Europa, the Americas en Asia Pacific. ABN AMRO Clearing heeft in iedere tijdszone een positie bij de top drie clearers, gebaseerd op omzet en marktaandeel.

Klik hier voor informatie over ABN AMRO Clearing