Voorbereiden psychologisch assessment

Een psychologisch assessment geeft antwoorden op vragen als:
Past deze baan en cultuur bij mij?
Welk loopbaanpad past het beste bij mij?
Wat is mijn leiderschaps-potentieel?

Belangrijk om je goed voor te bereiden, zowel inhoudelijk als mentaal. Met onderstaande uitleg en video’s kun je je voorbereiden op een psychologisch assessment.

Inhoud

Onderdelen van een assessment programma

Online onderdelen

Capaciteiten tests

Capaciteitentests kunnen verschillende vormen van intelligentie in kaart brengen, zoals: verbaal redeneren, numeriek redeneren, analogieën, ruimtelijk inzicht, technisch inzicht, multitasking, creatief denken etc. Capaciteitentesten zijn getimede tests: ze dienen binnen een bepaalde tijd te worden afgerond.

Vragenlijsten

Met vragenlijsten worden persoonlijkheid en drijfveren in kaart gebracht. Het zijn geen tests: een goed of fout antwoord bestaat niet. Door persoonlijkheid en drijfveren in kaart te brengen, wordt een inschatting gemaakt of het typische gedrag van een kandidaat past bij de functie.

Live onderdelen

Rollenspellen

Met rollenspellen kunnen functie relevante gedragsvaardigheden live geobserveerd worden. Tijdens een rollenspel kan de kandidaat laten zien in hoeverre deze vaardigheden worden beheerst.

Interviews

De psycholoog baseert zijn/haar interview op de tests, vragenlijsten, cv, en functieprofiel. De psycholoog zal de kandidaat willen doorgronden en kijken naar de mate van zelf inzicht. Zo probeert de psycholoog het functioneren van de kandidaat te voorspellen.

Welke stappen doorloop je in een assessment

Een assessment bestaat altijd uit een online gedeelte en kan aanvullend bestaan uit een live gedeelte. De meeste kandidaten maken het online assessment thuis, op een voor hen optimaal moment. De live onderdelen vinden plaats bij Starcheck of via een video-meet.

Stap 1


Via e-mail ontvang je een link naar het assessment programma. In de e-mail staat ook de deadline vermeld.

Stap 2


Je maakt thuis de tests en vragenlijsten. Spreiden mag, het moet niet in één keer, maar wel graag voor de deadline.

Stap 3


(Optioneel)
Afspraak met een psycholoog voor live assessment onderdelen. Op kantoor of via video.

Stap 4


Je ontvangt het advies-rapport. De psycholoog bespreekt het advies met jou telefonisch.

Stap 5


Na jouw toestemming ontvangt de opdrachtgever het advies.

Voorbeelden online tests

Verbaal redeneren

In deze test wordt informatie gepresenteerd in de vorm van teksten. De test meet het vermogen om logische conclusies te trekken uit complexe informatie. Bovendien meet de test het vermogen om relevante informatie te vinden voor het beantwoorden van verschillende soorten vragen. Bij een hoge score, kan er onder druk snel complexe informatie worden geïnterpreteerd en hoofd- en bijzaken worden gescheiden.

Inductief logisch denken

Deze test laat figuren zien die op basis van regels in twee verschillende categorieën zijn ingedeeld. Het doel is om deze regels te ontdekken en ze toe te passen op de nieuwe figuren om ze in de juiste categorie in te delen. De test meet het vermogen tot logisch redeneren om tot een algemene regel te komen. Een hoge score geeft het vermogen weer van het analyseren van informatie en de ‘regels’ daarachter ontdekken.

Deductief logisch denken

In deze test moet het juiste symbool dat hoort in het vakje met het vraagteken worden gekozen. De test meet het vermogen om het verband tussen oorzaak en gevolg te herkennen. Een hoge score geeft het vermogen aan van het doorzien van complexe processen en systemen.

Numeriek redeneren

In deze test wordt informatie gepresenteerd in de vorm van tabellen en grafieken. De test meet het vermogen om logische conclusies te trekken uit deze complexe informatie. Bovendien meet de test het vermogen om relevante informatie te vinden voor het beantwoorden van verschillende soorten vragen. Bij een hoge score, kan er onder druk snel complexe numerieke informatie worden geïnterpreteerd en hoofd- en bijzaken worden gescheiden.

“Goed uitgeslapen zijn, mobiel weg, niet gestoord worden en concentratie; dat geeft de beste resultaten”

Hoe kan ik me voorbereiden

Je kunt je voorbereiden op een assessment. Niet om je slimmer of anders voor te doen maar wel door te weten wat je te wachten staat en verrassingen te voorkomen. Voor alle onderdelen geldt: zorg dat je je goed kan concentreren en dat je bent uitgerust. Maak het online assessment op dat moment van de dag dat jij je het beste kan concentreren. 

Online onderdelen

Capaciteiten tests

Deze testen meten hoeveel goede antwoorden je kunt geven binnen een bepaalde tijd. De tests die jij krijgt aangeboden, zijn afgestemd op de normgroep die hoort bij het niveau van de functie. Onderschat het dus niet. Je kunt van tevoren dit soort testen oefenen. Op het web zijn ze te vinden. Oefen om met tijdsdruk om te gaan en de juiste balans te vinden tussen goed en snel. Gokken leidt tot mindere resultaten. Dus lees de vraag goed, antwoord zonder te gokken en verspil geen tijd aan controleren.

Vragenlijsten

Bij vragenlijsten kun je in de verleiding komen om deze sociaal wenselijk in te vullen. Online vragenlijsten hebben algoritmen die inconsistentie in kaart brengen. En inconsistentie komt de geloofwaardigheid niet ten goede. Indien je bovendien een interview krijgt, zal de psycholoog daar op doorvragen.  Beter is om jezelf af te vragen: hoe goed ken ik me zelf. Heb je al een helder zelfbeeld, dan is dat de beste voorbereiding. Probeer anders feedback te krijgen van relevante mensen, die in staat zijn kritisch naar jou te kijken. Relevante mensen zijn vooral mensen op je werk: collega’s, klanten, leidinggevenden of mensen waaraan je leiding geeft.

Live onderdelen

Rollenspellen

Rollenspellen zijn onder te verdelen in 2 soorten: fact-finding interactie en analyse presentatie. Bij fact-finding interactie moet je je inlezen in een situatie en zul je tijdens het rollenspel aanvullende informatie uit het gesprek moeten halen. Probeer tijdens het rollenspel door te vragen en zaken concreet te maken. Blijf vooral rustig en geconcentreerd. Bij analyse presentatie krijg je veel relevante en niet-relevante informatie en dien je een presentatie te geven. Laat hier zien dat je veel informatie kunt verwerken, rubriceren, samenhang kunt aanbrengen, presenteren en de interactie kunt aangaan.

Interviews

De beste voorbereiding op een interview is het hebben van inzicht in jezelf. Vraag van tevoren om feedback van anderen, denk na over hoe je functioneert, in welke situaties functioneer je sterk en minder sterk. En hoe komt dat? Hoe ga je daar in de praktijk mee om. Het geven van sociaal wenselijke antwoorden is weinig effectief. De psycholoog beschikt immers over jouw assessmentdata uit andere onderdelen van het assessment programma. Geef je tijdens het interview een antwoord dat niet in lijn ligt met antwoorden uit het online assessment, zal de psycholoog daar op doorvragen. 

Vraag en antwoord

Een online assessment bestaat uit meerdere tests en vragenlijsten. Een gemiddeld onderdeel duurt ca. 15 minuten. Indien je wilt, kun je na een onderdeel even pauzeren. In totaal heb je meerdere dagen de tijd om het online assessment te maken. Je kunt telkens opnieuw inloggen om het volgende onderdeel te maken. 

Ja, dat kan. Maar dit is natuurlijk niet de bedoeling. Bij twijfel kunnen wij je vragen om een test ter verificatie opnieuw te maken als je bij ons op locatie bent. Verder hebben wij ook andere bronnen van informatie zoals het interview en wellicht ook rollenspellen. Als daar patronen in naar voren komen die niet consistent zijn, zoeken we uit hoe dat kan.

Laat dit aan ons weten. We kunnen dan samen naar een oplossing zoeken. Maak geen online assessment  en ga niet naar een live assessment. Je zult immers niet optimaal presteren waardoor een assessmentpsycholoog geen goede inschatting kan maken.

Geef dit van te voren aan, dan houden we daar rekening mee. Wij zullen dan vragen om een dyslexie verklaring of officiële diagnose zodat we op basis daarvan het assessment kunnen aanpassen. Meld je dit pas tijdens het live assessment, kunnen we geen vervangende tests meer inzetten.

Bij Starcheck kun je één online capaciteitentest opnieuw maken. Nadat je de testen heb gemaakt, geeft ons systeem aan welke test je het beste opnieuw kunt doen. Je kunt die suggestie overnemen. Je kunt ook een andere test opnieuw maken of ervoor kiezen om het te laten zoals het is. Als je ervoor kiest een test opnieuw te maken gebruikt ons systeem de uitslag van de best gemaakte test. Je kunt er dus nooit op achteruit gaan. Online vragenlijsten en live onderdelen van een assessment kun je niet herkansen. 

Neem contact met ons op. Als jij je niet goed kunt concentreren kun je in ieder geval bij de capaciteitentests geen goede prestatie neerzetten die jou recht doet. Samen vinden we een oplossing.

Zwangerschap kan jouw concentratie negatief beïnvloeden. Met name de resultaten uit de capaciteitentest kunnen daardoor minder zijn. Laat het ons weten voordat je de testen gaat maken dan zoekt een assessmentpsycholoog samen met jou naar een oplossing.

Een burn-out heeft altijd een negatief effect op met name capaciteitentests. We krijgen behoorlijk vaak kandidaten die ervan uitgaan dat het wel weer gaat. Onderschat het effect van een burn-out op het maken van capaciteitentests niet. Neem contact met ons op voordat je het assessment gaat maken. Onze assessment psycholoog kijkt samen met jou naar een oplossing. 

Bijna alle talen zijn beschikbaar, je kunt zelf kiezen in welke taal je de testen en vragenlijsten maakt. Met name voor de taalgevoelige capaciteitentest is het belangrijk dat je de test maakt in de taal waarin je het meeste thuis bent. Indien je jouw gewenste taal niet kunt vinden, of je hebt hierover een andere vraag, laat het ons weten dan kunnen we je daarbij helpen.

Assessment aanvragen

Direct bellen: 088 – 277 377 6