Assessment services.
Starcheck ontzorgt.

Assessment services

Psychologisch assessment

Snel een gedegen psychologisch advies: we voeren een psychologisch assessment uit voor een selectie- of development vraagstuk. Bijvoorbeeld, je wilt een sollicitant aannemen maar je hebt toch behoefte aan een extra risico analyse door een psycholoog NIP; of je zoekt meer bewijs omtrent het doorgroei potentieel van één van je medewerkers.  

Assessment data voor HR thema's

Assessment data ondersteunt HR thema’s: zoek je de samenwerking met een assessment partner? Starcheck verzorgt de assessments én biedt ook maatwerk op het gebied van data analytics, advies, ontwikkeling, inclusie, diversiteit en meer. Zodat je fact-based talent beslissingen kunt nemen en jouw organisatie sneller beweegt en meer progressie boekt. 

Snel een gedegen psychologisch advies

1. Intake


Inventarisatie van de adviesvraag, de functie en gedragscriteria en de assessment behoefte

2. Programma


Bepalen van het gewenst type assessment (online, offline, combi) en vaststellen assessment programma, rollenspellen en oefeningen

3. Assessment


Starcheck benadert de deelnemer, stemt data af en licht het assessment programma toe.

4. Terugkoppeling &
toestemming


De deelnemer ontvangt het adviesrapport en bespreekt dit met de psycholoog. Na toestemming stuurt Starcheck het advies naar opdrachtgever.

5. Advies
opdrachtgever


De opdrachtgever ontvangt het adviesrapport en heeft een adviesgesprek met de psycholoog.

6. Evaluatie en
performance


Na ca 10-12 maanden vindt een evaluatiegesprek plaats tussen opdrachtgever en psycholoog.

Gemiddelde doorlooptijd van stap 1 tot en met 5 bedraagt 5-7 werkdagen. Deelnemers maken tests en vragenlijsten online; de overige onderdelen van het assessment worden afgenomen op ons kantoor of via een video meeting. Bij overige onderdelen kun je denken aan een rollenspel, opdracht, presentatie of een diepte interview.

Assessment data ondersteunt HR thema's

Een structurele samenwerking biedt de mogelijkheid om samen doelen te stellen en invulling te geven aan relevante thema’s. Thema’s kunnen zijn: kwaliteit selectie, diversiteit, betrokkenheid van medewerkers, inclusie of opvolging en leiderschap. 

Verbeter acquisitie en selectie | Starcheck

Kwaliteit selectie

Door de kwaliteit van het selectieproces telkens te verbeteren, stromen steeds beter geselecteerde medewerkers de organisatie in. Met constante verbetering, creëer je een organisatie die steeds sneller innoveert, effectiever samenwerkt en meer klantwaarde creëert. En dat heeft grote impact op de resultaten. 

We ondersteunen onze klanten met het better hires programma. Met dit programma verbeteren we samen met onze klanten de selectie en ook de kwaliteit van de recruitment funnel. Door assessment data te analyseren, kunnen we de gewenste doelgroep steeds nauwkeuriger in kaart brengen. En dankzij gedetailleerde succesprofielen kunnen recruitment activiteiten steeds beter worden gericht. 

Met Starcheck als assessment partner, zet je assessment offensief in en verbetert de kwaliteit van de instroom. 

Betrokkenheid en motivatie | Starcheck

Betrokkenheid

Betrokkenheid is een actueel thema. Door Covid-19 werken veel mensen inmiddels langdurig vanuit huis. De band met collega’s en de organisatie wordt gemist. Dat kan fors negatief uitwerken op  motivatie en performance.

Betrokkenheid wordt vaak geprobeerd te creëren door bijvoorbeeld het intensiveren van de interne communicatie of door het organiseren van digitale events.

Wij geloven dat medewerkers een doel moeten hebben en zich waardevol moeten voelen. Sluiten hun behoeften aan bij de organisatie en manier waarop het werk is georganiseerd? Matcht de organisatiecultuur met de drijfveren?

Over die match adviseren wij met onze psychologische instrumenten en adviseurs. Zo stimuleren wij betrokkenheid van binnenuit in plaats van buitenaf. 

Diversiteit en inclusie | Starcheck

Diversiteit & inclusie

Diversiteit en inclusie staan maatschappelijk uitdrukkelijk op de agenda. Diversiteit en inclusie maken organisaties klantgerichter, creatiever, innovatiever en aantrekkelijker als werkgever. Bovendien kun je breder werven, waardoor je uit meerdere vijvers talent kunt aantrekken. Research van McKinsey toonde in 2015 al aan dat diversiteit de kans op financieel betere prestaties flink laat toenemen.

HR beleid dat diversiteit en inclusie omarmt, vraagt om een objectieve manier van selecteren en oordelen. Starcheck helpt en adviseert bij het objectiveren van oordeelsvorming, het wegnemen van (onbewuste) vooroordelen en (onbedoelde) drempels.

We kijken naar fairness, meertaligheid, adverse impact, bias, testangst en de inzet van expert systemen. 

Breng leiderschap in kaart | Starcheck

Leiderschap en assessment

Matig leiderschap is killing. Besluitvorming gaat te langzaam, de energie neemt af, en talent verdwijnt. 

Leiderschap raakt alle aspecten van de organisatie. De levensfase, de vergrijzing, het aanwezige potentieel, mate van zelfsturing, succession planning, bedrijfsopvolging en benoemingen van executives.

Op al deze aspecten ondersteunen wij onze klanten met assessment, data en advies. We kijken naar leiderschap potentieel, adviseren bij zelfsturende teams en voeren CxO assessments uit. Tevens karakteriseren we management (lagen) op basis van psychologische meta data. Zo kunnen we bijvoorbeeld executie kracht in kaart brengen, of mate van creativiteit of klantgerichtheid. 

Met onze assessments en advies krijgt leiderschap richting.

Een team is meer dan de som der delen | Starcheck

Teams samenstellen

Steeds meer organisaties veranderen in netwerkorganisaties. Waarin professionals  in telkens wisselende teams aan nieuwe problemen en oplossingen werken. 

Het denken in functies maakt plaats voor het combineren van mensen die samen uitdagingen kunnen aanpakken. 

In een wereld waar tempo, wendbaar zijn en creativiteit de dominante succesfactoren zijn, is het managen van collectieve performance een must-do en must-have. Daarom moeten teams teamleden hebben die inhoudelijk passen bij de opdracht en als collectief passen bij elkaar. 

Starcheck heeft veel geïnvesteerd in kennis en onderzoek op het gebied van collectieve intelligentie en team performance. Hiermee helpen we klanten om hun projectmatige opdrachten te voorzien van een optimale combinatie van teamleden.

Advies over duurzame inzetbaarheid | Starcheck

Duurzame inzetbaarheid

De wereld van het werk verandert, sneller en met meer impact. Banen van vandaag, zijn er morgen niet meer. En banen van morgen, bestaan nu nog niet. Deze veranderingen vragen om een gemeenschappelijke agenda en een gedeelde verantwoordelijkheid.

Werkgevers willen inzicht hebben in hun toekomstige waardeketen en het talent dat daarbij hoort. Werknemers willen inzicht in hun talenten en de daarbij behorende mogelijkheden om te migreren naar nieuw werk. Performance data is vaak niet relevant meer of werkt beperkend.

Vanuit ons vakgebied, helpen wij onze klanten met het in kaart brengen van toekomstige skills, competenties en onderliggende psychologische items. En we geven werknemers inzicht in hun sterktes en ontwikkelmogelijkheden.