Assessment services.
Starcheck ontzorgt.

Assessment services

Psychologisch assessment

Snel een gedegen psychologisch advies : we voeren een psychologisch assessment uit voor een selectie- of development vraagstuk. Bijvoorbeeld, je wilt een sollicitant aannemen maar je hebt toch behoefte aan een extra risico analyse door een psycholoog NIP; of je zoekt meer bewijs omtrent het doorgroei potentieel van één van je medewerkers.  

Assessment data voor HR thema's

Assessment data ondersteunt HR thema’s : zoek je de samenwerking met een assessment partner? Starcheck verzorgt de assessments én biedt ook maatwerk op het gebied van data analytics, advies, ontwikkeling, inclusie, diversiteit en meer. Zodat je fact-based talent beslissingen kunt nemen en jouw organisatie sneller beweegt en meer progressie boekt. 

Snel een gedegen psychologisch advies

1. Intake


Inventarisatie van de adviesvraag, de functie en gedragscriteria en de assessment behoefte

2. Programma


Bepalen van het gewenst type assessment (online, offline, combi) en vaststellen assessment programma, rollenspellen en oefeningen

3. Assessment


Starcheck benadert de deelnemer, stemt data af en licht het assessment programma toe.

4. Terugkoppeling &
toestemming


De deelnemer ontvangt het adviesrapport en bespreekt dit met de psycholoog. Na toestemming stuurt Starcheck het advies naar opdrachtgever.

5. Advies
opdrachtgever


De opdrachtgever ontvangt het adviesrapport en heeft een adviesgesprek met de psycholoog.

6. Evaluatie en
performance


Na ca 10-12 maanden vindt een evaluatiegesprek plaats tussen opdrachtgever en psycholoog.

Gemiddelde doorlooptijd van stap 1 tot en met 5 bedraagt 5-7 werkdagen. Deelnemers maken tests en vragenlijsten online; de overige onderdelen van het assessment worden afgenomen op ons kantoor of via een video meeting. Bij overige onderdelen kun je denken aan een rollenspel, opdracht, presentatie of een diepte interview.

Assessment data ondersteunt HR thema's

Een structurele samenwerking biedt de mogelijkheid om samen doelen te stellen en invulling te geven aan relevante thema’s. Thema’s kunnen zijn: kwaliteit selectie, diversiteit, betrokkenheid van medewerkers, inclusie of opvolging en leiderschap. 

Betrokkenheid en motivatie | Starcheck

Schaarste en talent attraction

In een krappe arbeidsmarkt worden selecties vaak een uitdaging. Het beperkte aanbod kan verleiden tot concessies in de selectieprocedure, wat leidt tot het aannemen van minder geschikte kandidaten. Deze keuzes kunnen op hun beurt invloed hebben op het team, met het mogelijk vertrekken van waardevolle collega’s als gevolg.

We ondersteunen onze klanten met het Better Hires programma. Met dit programma verbeteren we samen met onze klanten de selectie en ook de kwaliteit van de recruitment funnel. Door assessment data te analyseren, kunnen we de gewenste doelgroep steeds nauwkeuriger in kaart brengen. En dankzij gedetailleerde succesprofielen kunnen recruitment activiteiten steeds beter worden gericht. 

Met Starcheck als assessment partner, zet je assessment offensief in en verbetert de kwaliteit van de instroom. Hierdoor kun je duurzame keuzes maken die zowel de bestaande outperformers behouden als nieuwe talenten verwelkomen.

Attractive,Smiling,Businesswoman,Holding,Tablet,Pc,In,Hands

Digitalisering van HR

De digitalisering van HR-processen is essentieel om in hoog tempo precieze talent beslissingen te kunnen nemen. Onze digitale oplossingen bieden een naadloze overgang naar een gedigitaliseerde aanpak.

Met HRorganizer kunnen onze klanten online individuele assessments af nemen, waardoor meer bewijs verzameld kan worden over geschiktheid en match. Onze innovatieve webapplicatie Team-composer stelt organisaties in staat om collectief intelligente teams samen te stellen, waardoor synergie en teamchemie worden gemaximaliseerd.

Door te investeren in digitale HR-tools wordt niet alleen de snelheid van besluitvorming verhoogd, maar verbetert ook de algehele prestatie van teams en organisatie.

Diversiteit en inclusie | Starcheck

Diversiteit & inclusie

Diversiteit en inclusie staan maatschappelijk uitdrukkelijk op de agenda. Diversiteit en inclusie maken organisaties klantgerichter, creatiever, innovatiever en aantrekkelijker als werkgever. Bovendien kun je breder werven, waardoor je uit meerdere vijvers talent kunt aantrekken. Research van McKinsey toonde in 2015 al aan dat diversiteit de kans op financieel betere prestaties flink laat toenemen.

HR beleid dat diversiteit en inclusie omarmt, vraagt om een objectieve manier van selecteren en oordelen. Starcheck helpt en adviseert bij het objectiveren van oordeelsvorming, het wegnemen van (onbewuste) vooroordelen en (onbedoelde) drempels.

We kijken naar fairness, meertaligheid, adverse impact, bias, testangst en de inzet van expert systemen. 

Breng leiderschap in kaart | Starcheck

Leiderschap en assessment

Matig leiderschap is killing. Besluitvorming gaat te langzaam, de energie neemt af, en talent verdwijnt. 

Leiderschap raakt alle aspecten van de organisatie. De levensfase, de vergrijzing, het aanwezige potentieel, mate van zelfsturing, succession planning, bedrijfsopvolging en benoemingen van executives.

Op al deze aspecten ondersteunen wij onze klanten met assessment, data en advies. We kijken naar leiderschap potentieel, adviseren bij zelfsturende teams en voeren CxO assessments uit. Tevens karakteriseren we management (lagen) op basis van psychologische meta data. Zo kunnen we bijvoorbeeld executie kracht in kaart brengen, of mate van creativiteit of klantgerichtheid. 

Met onze assessments en advies krijgt leiderschap richting.

Een team is meer dan de som der delen | Starcheck

Teams samenstellen

Steeds meer organisaties veranderen in netwerkorganisaties. Waarin professionals  in telkens wisselende teams aan nieuwe problemen en oplossingen werken. 

Het denken in functies maakt plaats voor het combineren van mensen die samen uitdagingen kunnen aanpakken. 

In een wereld waar tempo, wendbaar zijn en creativiteit de dominante succesfactoren zijn, is het managen van collectieve performance een must-do en must-have. Daarom moeten teams teamleden hebben die inhoudelijk passen bij de opdracht en als collectief elkaar versterken. 

Starcheck heeft veel geïnvesteerd in kennis en onderzoek op het gebied van collectieve intelligentie en team performance. Hiermee helpen we klanten om hun projectmatige opdrachten te voorzien van een optimale combinatie van teamleden.

Advies over duurzame inzetbaarheid | Starcheck

Duurzame inzetbaarheid

De wereld van het werk verandert, sneller en met meer impact. Banen van vandaag, zijn er morgen niet meer. En banen van morgen, bestaan nu nog niet. Deze veranderingen vragen om een gemeenschappelijke agenda en een gedeelde verantwoordelijkheid.

Werkgevers willen inzicht hebben in hun toekomstige waardeketen en het talent dat daarbij hoort. Werknemers willen inzicht in hun talenten en de daarbij behorende mogelijkheden om te migreren naar nieuw werk. Performance data is vaak niet relevant meer of werkt beperkend.

Vanuit ons vakgebied, helpen wij onze klanten met het in kaart brengen van toekomstige skills, competenties en onderliggende psychologische items. En we geven werknemers inzicht in hun sterktes en ontwikkelmogelijkheden.

Assessment aanvragen

Direct bellen: 088 – 277 377 6