Intentionele diversiteit: motor voor innovatie

Het creëren van een inclusieve bedrijfscultuur is meer dan een nobel streven; het vereist een doelgerichte benadering en strategieën die diversiteit bevorderen. Bedrijven die diversiteit vooropstellen, doen dit niet alleen vanuit ethische overwegingen, maar ook vanwege de overtuiging dat een gemêleerd team van individuen een rijkdom aan perspectieven, vaardigheden en ervaringen met zich meebrengt. Intentionele diversiteit is een katalysator voor creativiteit, innovatie en probleemoplossend vermogen.

Wat betekent intentionele diversiteit?

Intentionele diversiteit betekent het hanteren van een inclusieve recruitment aanpak, gelijke doorgroeimogelijkheden & -beloning en het aanbieden van diversiteitstrainingen. Het vereist daarnaast leiderschap dat diversiteit op alle fronten stimuleert. Het uiteindelijke doel is om diversiteitsprincipes in de gehele organisatie te integreren en te zorgen dat ze meetbare resultaten opleveren.

"A truly inclusive society is one where everyone feels at home and respected."
Desmond Tutu - Nobelprijswinnaar van de vrede (1984)

“Intentionele diversiteit stimuleert creativiteit en succes in moderne, inclusieve organisaties.”

Van hiërarchie naar teamdiversiteit

Moderne organisaties verschuiven vaak van een traditionele hiërarchische structuur naar een team gebaseerde structuur. Wanneer dit gecombineerd wordt met inclusiviteit, vereist ook het samenstellen van teams intentionele diversiteit. Diversiteit in teams betreft dan niet alleen gender, leeftijd of culturele achtergrond, maar ook cognitieve diversiteit en verschillen in kennis en ervaring.

Geinteresseerd in meer achtergrond informatie over teamdiversiteit? Download mijn ebook en lees alle tips. 

“Opdrachten gericht op snelle uitvoering hebben baat bij minder diversiteit, terwijl innovatieve teamopdrachten een hogere mate van diversiteit vereisen.”

Tips voor intentionele diversiteit

Tip 1: Verhoog het aantal vrouwen in je teams. Onderzoek over collectieve intelligentie wijst uit dat teams met meer vrouwen vaak beter presteren, mogelijk vanwege een toename in sociale intelligentie.

Tip 2: Geef teams met leden van verschillende leeftijden de tijd om elkaar te waarderen. Leeftijdsdiversiteit kan positief bijdragen, mits er tijd is om elkaar beter te leren kennen.

Tip 3: Bevorder leiderschap dat een ondersteunende en inclusieve omgeving stimuleert. Culturele diversiteit kan de teamresultaten verbeteren, maar succes hangt af van effectieve communicatie en samenwerking.

 

Tip 4: Benut diversiteit in kennis en ervaring voor innovatie. Deze vorm van diversiteit is vooral waardevol in innovatieve contexten, waarbij tijd is voor wederzijds leren.

Tip 5: Waardeer cognitieve diversiteit in denkstijlen. Verschillende denkstijlen versterken het innovatief vermogen, mits er een gelijk cognitief niveau is en voldoende tijd voor kennisuitwisseling.

Altijd intentionele diversiteit?

Het is belangrijk te erkennen dat de voordelen van teamdiversiteit afhangen van het doel van het team. Opdrachten die gericht zijn op snelle uitvoering kunnen baat hebben bij minder diversiteit, terwijl innovatieve teamopdrachten juist een hogere mate van diversiteit vereisen.

Organisaties die teamdiversiteit intentioneel willen inzetten, moeten zich verdiepen in het doel van het team en de uitgangscondities van een opdracht. Dit gaat verder dan het volgen van een trend; het is een verantwoordelijkheid van organisaties om diversiteitsprincipes succes- én zinvol in te zetten om bedrijfs performance te verbeteren.

Biasvrij teams samenstellen? Lees meer over Team-composer. Je kunt team-composer gratis proberen.

Heb je vragen?

Wil je meer weten, neem gerust contact met ons op.

Assessment aanvragen

Direct bellen: 088 – 277 377 6