Wil je langdurig groeien? Kies voor Inclusie.

Waarom verdienen mannen (nog steeds) meer dan vrouwen? Waarom vindt Eveline sneller een baan dan Fatima. Waarom legt Gerrit (61) het telkens af tegen Thomas of Sanne (32). Of krijgt Mădălina haar assessment niet aangeboden in haar moedertaal? Nu DE&I beleid steeds meer tractie begint te krijgen, doen deze praktijken toch pijn aan je ogen.

“Inclusie zorgt voor een gastvrij klimaat waarin verschillen niet defensief worden benaderd maar respectvol, kansrijk en leerzaam.”

Diversiteit, hoe is de stand van zaken?

In 2018 heeft McKinsey een wereldwijd onderzoek gepubliceerd over diversiteit in “de pijplijn”. Op de afbeelding kun je zien hoe de diversiteit is verdeeld over de verschillende lagen van de onderzochte organisaties (beursgenoteerde organisaties in G20). En wat we eigenlijk al weten, zien we hier in cijfers uitgedrukt: hoe hoger in de organisatie des te minder divers het wordt. En jawel, volgens dit onderzoek geldt dit ook voor Europa.

Diversity research 201 - 2018
Source: McKinsey | 03-2018 Still looking for room at the top

“D, E en I staan voor Diversity, Equity en Inclusion. Deze begrippen zijn stapelbaar. D&E zijn het fundament onder Inclusion.”

Wat betekent Diversiteit?

DE&I staat voor Diversity, Equity en Inclusion; vertaald: Diversiteit, Rechtvaardigheid en Inclusie. Het zijn 3 verschillende begrippen, die niet willekeurig door elkaar gebruikt kunnen worden:

Diversiteit


gaat over alle denkbare manieren waarop (groepen van) mensen van elkaar verschillen. Bijvoorbeeld ras-, etnische-, geslacht-, handicap-, gender-, religie-, kennis-, en cognitieve diversiteit en combinaties daartussen. En niet alleen vanuit waarneembare verschillen maar met name ook vanuit gepercipieerde verschillen.

Rechtvaardigheid


heeft vooral te maken met vooruitgang, toekomstperspectief, kansen, toegang tot netwerken en informatie voor alle mensen. Binnen organisaties betekent dit dat regels, systemen en processen rechtvaardig en eerlijk moeten zijn en dat leiders blijvend alert zijn op gelijkheid voor iedereen.

Inclusie


zorgt voor een gastvrij klimaat waarin iedereen zich welkom voelt en waarin verschillen niet defensief worden benaderd maar respectvol, kansrijk en leerzaam.
Verband DEI Sonya Barlow - Starcheck 2021 11 25

Bron: Sonya Barlow

Concept van Vernã Myers

“DE&I leidt tot een cultuur verandering. Waarom zou je er dan aan beginnen?”

Diversiteit, Rechtvaardigheid en Inclusie versterken elkaar.

Diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie zijn dus niet hetzelfde. Zij versterken elkaar. Veel diversiteit in je organisatie wil niet zeggen dat iedereen zich thuis voelt en gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Een diverse organisatie is niet persé inclusief, terwijl in een inclusieve organisatie het meestal wel goed zit met de diversiteit.

Diversiteit wordt over het algemeen wel gemakkelijker gevonden om mee te beginnen. Alleen al door een organisatie (visueel) te scannen, kun je etnische, raciale en/of genderdiversiteit in kaart brengen en monitoren. Feitelijk is diversiteit stap 1 en rechtvaardigheid stap 2 om te komen tot een inclusieve organisatie.

In een inclusieve organisatie, waar iedereen zich happy voelt, zijn regels, systemen en processen getoetst aan rechtvaardigheid en gelijkheid (Equity). Zo’n toetsing is heel confronterend. Want ga er maar vanuit dat de huidige systemen en processen niet rechtvaardig zijn.

Het toetsen op rechtvaardigheid vraagt om leiderschap en veranderingsgezindheid. Als je wilt dat je organisatie doorgroeit naar een inclusieve organisatie accepteer je wijziging in cultuur en verandering.

“Organisaties met veel diversiteit dienen een collectief geheugen op te bouwen.”

Diversiteit en Inclusie, waarom zou je eraan beginnen?

Cultuurverandering: brrrrr. Waarom dan toch streven naar een inclusieve organisatie? Daar zijn 2 redenen voor: een goede reden en een hele goede reden:

Reden 1: diversiteit is sociaal wenselijk


Ik begin maar even met de goede reden. Deze reden is wel extrinsiek gedreven en daarom, voor een organisatie, niet zo sterk als reden 2. Omdat de samenleving DE&I steeds meer omarmt als de “norm”, wil je niet achterblijven. Tuurlijk, hoe minder mensen zijn buitengesloten, hoe meer mensen toekomstperspectief krijgen, da’s mooi. En dat is op macro- en meso-niveau een no-brainer. Maar voor de hiring manager die moet kiezen tussen Gerrit of Sanne nog geen uitgemaakte zaak. Hoe dichter het bij ons komt, hoe moediger we ons moeten opstellen en hoe meer we oude gewoontes moeten afleren. Of andersom: gedragsverandering wordt makkelijker indien het eigen belang erbij gebaat is. En dat maakt het implementeren van DE&I vanuit alleen sociaal wenselijk oogpunt een hele stroeve missie.

Reden 2: het is goed voor de business


Een hele goede reden, deze zorgt voor draagvlak, verankering en is intrinsiek gedreven. DE&I is aantoonbaar goed voor de performance van jouw organisatie. Zoek op businesscase inclusion, en vele artikelen verschijnen op je scherm, met o.a. duidelijke analyses en positieve verbanden tussen diversiteit en business-performance. Veel positief genoemde effecten van inclusion zijn:
  1. is een aanjager van innovatie, essentieel om te concurreren;
  2. verbetert het inlevingsvermogen naar klanten en de arbeidsmarkt;
  3. vergroot de vijver om talent te werven;
  4. is goed voor de organisatie cultuur, qua dynamiek en scherpte;
  5. geeft een goed gevoel bij medewerkers.

“Storytelling, one of the most universal human experiences, gives us a rare chance to look through new lenses.” – uit Havard Business Review

DE&I vraagt om geduld en overtuiging

Een inclusieve organisatie moet groeien. Ik doel vooral op “naar elkaar groeien”. Een organisatie met een grote diversiteit aan mensen, dient een collectief geheugen op te bouwen. Dat betekent inzicht krijgen in elkaar, naar elkaars verhalen luisteren, bewustzijn creëren, belemmeringen benoemen en ingespeeld raken op elkaar. Om een collectief geheugen op te kunnen bouwen heb je tijd en respect nodig. Bovendien moeten leiders reeds begonnen zijn met het ontmantelen van systemen van discriminatie en ondergeschiktheid.

Leiders dienen in dit proces te volharden. Maar dan bouw je ook een organisatie die duurzaam verbonden is met de samenleving, innovatie vanuit alle denkbare invalshoeken stimuleert, met meer tempo beweegt dan de concurrent, klanten telkens kan verrassen en betere winstcijfers genereert dan voorheen.  

Heb je vragen?

Wil je meer weten, neem gerust contact met ons op.

Assessment aanvragen

Direct bellen: 088 – 277 377 6