Hoe kan onze kandidaat zich op een assessment voorbereiden?

Assessment voorbereiden voor het beste resultaat

Als je jouw kandidaten een assessment laat doen krijg je als organisatie vaak vragen over hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden. Hoe kun je ze dan het best informeren? Lees verder in dit artikel hoe een kandidaat een assessment kan voorbereiden.

Het is belangrijk om je kandidaat te vertellen dat de voorbereiding van een assessment uit twee elementen bestaat: ten eerste de inhoudelijke voorbereiding en ten tweede de mentale voorbereiding.

Inhoudelijk voorbereiden op een assessment

Laten we beginnen met de inhoudelijke voorbereiding. De meeste assessments bestaan uit de volgende onderdelen;

  1. Capaciteitentests
    Dit zijn getimede tests. Je treft ze aan in allerlei smaken; verbaal redeneren, cijfermatig redeneren, analogieën, ruimtelijk inzicht, technisch inzicht, multitasking, creatief denken etc. Voor alle vormen van intelligentie zijn er wel capaciteitentests voorhanden. De inzet daarvan hangt af van wat er voor de toekomstige functie belangrijk is. Dit type test wordt altijd onder tijdsdruk afgenomen. Voor kandidaten is het handig om met het omgaan met die tijdsdruk en de voor de functie relevante soorten tests een paar keer te oefenen. Er zijn meer dan voldoende oefenmogelijkheden te vinden op Internet. Kandidaten kunnen door oefenen hun scores maar beperkt verbeteren. Het gaat er vooral om dat ze niet verrast worden door de tijdsdruk en daardoor slechter presteren dan ze zouden kunnen.
  2. Persoonlijkheidsvragenlijsten, en andere vragenlijsten
    Dit zijn vragenlijsten waarbij aan kandidaten wordt gevraagd naar hun voorkeursgedrag of persoonlijke stijl, maar ook naar bijvoorbeeld drijfveren. Hierbij is er in principe geen goed of slecht antwoord mogelijk maar wordt een inschatting gemaakt of het typische gedrag van een kandidaat past bij de functie. Deze vragenlijsten hoeven niet onder tijdsdruk gemaakt te worden. Meestal wordt er wel een richttijd gegeven. De gedachte is dat bepaalde persoonlijkheidsstructuren het beste passen bij bepaalde type functies. Kandidaten hoeven en kunnen zich hierop niet voor te bereiden. Het gaat niet om presteren. Wat je ze wel mee kunt geven is dat ze moeten proberen zo eerlijk mogelijk te antwoorden. Bij dit type test wordt namelijk altijd gekeken naar de mate van consistentie van de antwoorden. Kandidaten die sociaal wenselijk gaan antwoorden, de antwoorden geven waarvan ze denken dat die het best bij de functie passen, hebben vaak een hele hoge of lage consistentie score. Dikke kans dat de assessmentpsycholoog je kandidaat daarop gaat doorzagen.
  1. Interview met de psycholoog Meestal zal het interview met de assessmentpsycholoog plaatsvinden op basis van de persoonlijkheidsvragenlijst en mogelijk ook de andere vragenlijsten. De psycholoog beschikt dus niet alleen over het cv maar heeft meer informatie. Wat een psycholoog zal doen is de diepte ingaan. De taak van een assessmentpsycholoog is om de kandidaat te doorgronden en van daaruit functioneren te voorspellen. Een assessmentpsycholoog zal altijd kijken naar de mate van zelfinzicht die een kandidaat laat zien. De beste voorbereiding voor een kandidaat is om voor zichzelf op een rij te zetten hoe hij/zij echt in elkaar zit. Adviseer de kandidaat om open en kritisch over zichzelf na te denken. Wie ben je, hoe ben je gevormd, wat zoek je, welke van je eigenschappen passen bij de functie, welke niet?
  2. Rollenspellen Rollenspellen worden ingezet om voor de functie relevante gedragsvaardigheden live te kunnen observeren. De bedoeling is dat de kandidaat laat zien dat hij/zij die vaardigheden beheerst. De kandidaat kan zich dus het beste voorbereiden door te analyseren welke gedragsvaardigheden voor de functie het meest belangrijk zijn. Het kan daarbij geen kwaad om na te denken hoe organisatiecultuur daarop van invloed is. Voor bijvoorbeeld een sales manager functie in een sterk op prestatie- en omzet gerichte cultuur moet een kandidaat minder goed presterende verkopers op scherp kunnen zetten.

Tot slot de mentale voorbereiding op een assessment

Een kandidaat moet zorgen voor de juiste mindset. Het belangrijkste advies dat je hier kunt geven, is dat stress zo veel mogelijk voorkomen dient te worden. Stress is een prestatiekiller voor capaciteitentests maar ook voor rollenspellen en interviews.
Benadruk dat je kandidaat rekening houdt met files, de avond ervoor op tijd naar bed gaat, niet te zwaar eet, geen 8 koppen koffie drinkt etc.
Adviseer ook vooraf bij de psycholoog te melden als er zaken spelen waardoor niet optimaal gepresteerd kan worden. Denk hierbij aan: burn out, dyslexie, zwangerschap, scheiding, ontslag, etc. grote kans dat dit de resultaten gaat beïnvloeden.

Indien dit achteraf wordt aangegeven, is het leed al geleden.

Tenslotte kun je aangeven dat je kandidaat de psycholoog het beste kan benaderen als een gelijkwaardig gesprekspartner. Die probeert zo goed mogelijk de match met de functie in te schatten. Dat is in het belang van jouw organisatie maar ook in het belang van de kandidaat.

Bekijk op deze pagina welke typen assessments wij aanbieden

Heb je vragen?

Wil je meer weten, neem gerust contact met ons op.

Assessment aanvragen

Direct bellen: 088 – 277 377 6