088 - 277 377 6

nlen
assessement-starcheck14

Assessment

Psst: ja droge kost, maar ook veel inhoudelijke informatie. Of klik hier voor een korte versie.

Instrumenten

Starcheck maakt gebruik van psychometrische instrumenten van cut-e via het platform HRorganizer.com. Onze instrumenten voldoen aan de wetenschappelijke best practice standards. Daarbij gebruiken wij zo veel mogelijk adaptieve tests en vragenlijsten waardoor we de afnametijd met 40 tot 60% kunnen verkorten. Ook zijn de testen en vragenlijsten die wij gebruiken geschikt voor @home afname door item-generatie en item-banking technieken. Het vaststellen en optimaliseren van afnamecondities wordt gericht bevorderd door kandidaten voor het maken van de tests en achteraf te bevragen over de testcondities. Als die niet optimaal zijn geweest kunnen we de test of vragenlijst opnieuw aanbieden zonder dat de meting beïnvloed wordt doordat de kandidaat de test of vragenlijst eerder al heeft gemaakt.

  • cut-e is wereldmarktleider innovatieve online psychometrische tooling
  • 12 miljoen online assessments per jaar
  • 70 landen, 40 talen
  • Wetenschappelijk robuust – geborgd door continue standaardisatie en validatie studies in samenwerking met bedrijfsleven en universiteiten
  • Gecertificeerd door Det Norske Veritas, in lijn met het framewerk van de International Test Commission

 Methode

Onze assessments zijn opgezet volgens de best practice guidelines van de International Test Commission. Meerdere competenties of te meten eigenschappen worden altijd met meerdere instrumenten, in kaart gebracht. Als wij werken met rollenspelen, dan zijn daar meerdere beoordelaars bij betrokken. Wij hanteren de beroepsethische code van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Wij werken bij voorkeur competentiegericht waarbij we van iedere competentie weten of die in het algemeen gemakkelijk of moeilijk te ontwikkelen is. Vervolgens meten we met psychometrische test en vragenlijsten wat per kandidaat het onderliggende potentieel voor ontwikkeling is (sign methodiek). Met behulp van assessment oefeningen, serious gaming en competentiegerichte- en expert interviews verzamelen we bewijslast over het beheersings niveau per competentie (sample methodiek). Deze combinatie van generieke ontwikkelbaarheid per competentie, specifiek ontwikkelpotentieel van de kandidaat en zicht op het huidige beheersingsniveau leidt tot robuuste inschattingen.

 Serious gaming

In onze assessments maken wij gebruik van serious games. Wij doen dit vanuit DEX, een serious gaming portal die Starcheck samen met &ranj heeft ontwikkeld. Assessment gamification is een snel ontwikkelend vakgebied binnen de assessment industrie. De verwachting is dat door gamification, assessments beter zullen aansluiten bij de nieuwe generatie. Ook zijn er hoge verwachting rondom: het verbeteren van de objectiviteit van assessments door het vergroten van de inter beoordelaar betrouwbaarheid, terugdringen van sociaal wenselijke antwoordtendenties & zelfbedrog, maar ook verminderen van testangst. Starcheck zet serious gaming als aanvullend instrumentarium in. Daarnaast ontwikkelen we samen met &ranj serious games gericht op assessment toepassingen. Wij verzorgen dan het psychometrisch concept en bijbehorende psychometrisch attribuut meetsyteem evenals de validatiestudie. Leer meer over onze meest recente game (Walnutt).