We willen een gedegen risico inschatting over de geschiktheid van de kandidaat om bij onze organisatie een management functie te vervullen.

Oplossing

Bij management komt het vooral aan op thema’s als executie, systematiek, organisatie bewustzijn, volharding, resultaten en natuurlijk de human touch. Succesvolle managers scoren hoog op de onderliggende psychologische constructen.

Starcheck brengt met een assessment alle relevante onderdelen in kaart en rapporteert in heldere infographics met toelichting. We geven een heldere ja/nee aanbeveling met toelichting op ontwikkelpunten.

Interesse?

Assessment aanvragen

Direct bellen: 088 – 277 377 6