088 - 277 377 6

nlen

We maken veelvuldig gebruik van assessment. Hoe kan de kostprijs omlaag?

Oplossing

Zelf doen kan een prima optie zijn als je organisatie veel en frequent vacatures heeft.

Starcheck helpt bij het integreren van assessment instrumenten in het recruitment proces. We trainen recruiters en hiring managers in interview technieken en het lezen en intepreteren van psychometrische tests. Op afgesproken tijdstippen voeren we audits uit om de kwaliteit van het proces te toetsen en te borgen.

Interesse?