Interview briefing bij Ordina

Online assessment genereert geautomatiseerd een interview briefing per kandidaat

Voor het selecteren en ontwikkelen van haar medewerkers maakt Ordina gebruik van de assessment dienstverlening van Starcheck. Voor hoger management van Ordina voert Starcheck assessments als een service uit.

Voor de meeste functies maakt Ordina gebruik van de do it yourself assessment portal HRorganizer die Starcheck voor Ordina heeft ingericht en beheert. Inmiddels zijn via deze portal al ruim 3000 assessments uitgevoerd.

“Binnen Recruitment is een Data Driven aanpak vrijwel vanzelfsprekend geworden. Met de koppeling tussen onze ATS en de online assessments zijn we nu ook in staat om onze selectie te verrijken met relevante data. Hierdoor ontstaat een efficiënt selectieproces met een kortere doorlooptijd” – Gert-Jan van Meer (voormalig manager corporate recruitment van Ordina) 

Interview briefing bij hoge volumes

Door dit hoge volume ontstond bij Ordina de wens om een koppeling te realiseren met hun ATS van Talentsoft. In samenwerking met de technische afdelingen van Talentsoft en HRorganizer is in de afgelopen maanden deze koppeling gerealiseerd.

Hierdoor hoeft de data entry van kandidaten in de hele sourcing- en recruitment fase maar 1 keer plaats te vinden. Omdat kandidaten vanuit 1 database worden beheerd, is ook het accuraat naleven van GDPR regelgeving beter te borgen.

“De opgebouwde data gebruiken we voor analyses en trends binnen onze Recruitment funnel. Door deze voorspellende analyses zijn we in staat om onze funnel veel beter te managen. Starcheck helpt ons om deze data verder aan te vullen en beheersbaar te maken.” – Gert-Jan van Meer (voormalig manager corporate recruitment van Ordina) 

Interview briefing altijd en precies

Tegelijk is er extra functionaliteit ontworpen voor Ordina. Een van de speerpunten van Ordina is dat zij zo veel mogelijk data gedreven wil werken. Dat uitgangspunt is als basis gebruikt voor het ontwerp van de aanvullende functionaliteit. Op basis van de uitkomsten van het online assessment krijgt Ordina per kandidaat geautomatiseerd aangegeven welke competenties in het interview specifieke aandacht behoeven en waarom. Hierdoor worden de hiring managers heel nauwkeurig en data gedreven gebriefd over de meest relevante gespreksonderwerpen van het interview.

Afhankelijk van het aantal interviewers worden de competenties door een (door Starcheck ontworpen) intelligent algoritme op belangrijkheid gerangschikt en in het geval van 2 interviewers worden de competenties dan ook nog zo optimaal mogelijk verdeeld tussen de interviewers. Het achterliggende doel is om maximale onafhankelijkheid in de oordeelsvorming te creëren waardoor de kwaliteit van de beslissingen verbetert. Voor de kandidaat heeft dit als bijkomend voordeel dat die 2 keer over andere onderwerpen wordt geïnterviewd, wat de candidate expercience natuurlijk fors verbeterd.

Assessment aanvragen

Direct bellen: 088 – 277 377 6