088 - 277 377 6

nlen

Assessment services.
Starcheck ontzorgt.

Assessment services, van intake tot advies

Starcheck biedt 2 routes:

Snel een gedegen potentieel advies: bijvoorbeeld bij 1 of 2 kandidaten die op het punt staan om aangenomen te worden en waarbij je toch behoefte hebt aan een extra risico analyse door een psycholoog NIP. Of je zoekt meer bewijs omtrent het doorgroei potentieel van één van je medewerkers.  

Samenwerking gericht op lange termijn: je zoekt een assessment partner die niet alleen assessments verzorgt maar ook maatwerk biedt op het gebied van data analitics, advies, ontwikkeling, inclusie, diversiteit en veel meer. Zodat je organisatie sneller beweegt en meer progressie boekt. 

Snel een gedegen potentieel advies

1. Intake

Inventarisatie van de adviesvraag, de gedragscriteria en de assessment behoefte

2. Programma

Bepalen van het gewenst type assessment (online, offline, combi) en vaststellen assessment programma, rollenspellen en oefeningen

3. Assessment afname

De deelnemer wordt benaderd door Starcheck om een datum af te stemmen en te zorgen dat de deelnemer weet wat hem/haar te wachten staat.

4. Terugkoppeling deelnemer

De deelnemer ontvangt het adviesrapport. De psycholoog neemt het advies telefonisch met de deelnemer door. De deelnemer geeft wel/geen toestemming het advies aan de opdrachtgever te verstrekken.

5. Terugkoppeling opdrachtgever

De opdrachtgever ontvangt het adviesrapport en heeft een adviesgesprek met de psycholoog.

6. Evaluatie

Na ca 10-12 maanden vindt een evaluatiegesprek plaats tussen opdrachtgever en psycholoog.

Samenwerking

Samen-werking

Een structurele samenwerking biedt de mogelijkheid om samen doelen te stellen en invulling te geven aan relevante thema’s . Thema’s kunnen zijn: kwaliteit selectie, diversiteit, betrokkenheid van medewerkers, inclusie of opvolging en leiderschap. 

Leer jezelf kennen met een kort assessment

Kwaliteit selectie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pré-assessment is voor wakkere vogels

Betrokkenheid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Assessment en anti-disciminatie wetgeving

Diversiteit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Selectie op organisatie cultuur

Leiderschap

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Meer focus met recruitment support van Starcheck

Betrokkenheid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Concentratie

Diversiteit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Meer weten of een afspraak maken?

Meer weten of een afspraak maken?

Telefoon: 088 – 277 377 6