Global talent assessment: US anti discriminatie wetgeving schiet zichzelf in de voet

Anti-discriminatie wetgeving lijkt goed en logisch

Dankzij anti-discriminatie wetgeving, in de US en ook in Australië, is vragen naar het land van herkomst van een sollicitant voor corporate recruiters inmiddels off limits. Ook geslacht en geloofsovertuiging zijn taboe. Dat is om discriminerende selectie op basis van herkomst, sexe en geloof tegen te gaan.

Dat er op basis van die data gediscrimineerd wordt staat buiten kijf. En dat daar maatregelen tegen genomen moeten worden wat ons betreft ook. Het is dus meer dan begrijpelijk dat discriminatie in recruitment en selectie aangepakt moet worden. Echter door niet te mogen vragen naar het land van herkomst ontstaat wel een assessment probleem.

Best practice: assessment in je moedertaal

Het is in de assessment industrie best practice om kandidaten in hun moedertaal testen te laten maken. Zeker getimde en taalgevoelige capaciteiten/ability tests zoals verbaal redeneren tests, laten lagere scores zien als ze niet in de moedertaal worden afgenomen.

Je voelt hem al aankomen. Als de moedertaal niet bekend mag worden, weet je als assessment specialist ook niet in welke taal je deze tests moet aanbieden.

Juridisering van assessments

Wij hebben met enkele van onze corporate klanten besproken of het aanbieden van een taalkeuzemogelijkheid aan de kandidaat een optie is. Hij of zij kan dan zelf de capaciteitentests in de moedertaal uitkiezen. Daar wordt door de Legal departments terughoudend op gereageerd. Zij zien vanuit juridisch perspectief het risico dat op die manier indirect alsnog de moedertaal van de kandidaat zou kunnen worden achterhaald.

Daarmee zou dan de mogelijkheid kunnen ontstaan om discriminerende selectiebeslissingen te kunnen nemen op basis van herkomst, geslacht of geloofsovertuiging. Dat zijn een heleboel “zou kunnen dat” redeneringen achter elkaar, maar eerlijk is eerlijk, je zou deze informatie kunnen gebruiken om te discrimineren.

Waar is anti-discriminatie wetgeving een probleem?

Vooralsnog lijkt dit alleen in de US en Australië bij recruitmentvraagstukken waarin capaciteitentests als eerste screening wordt gebruikt een probleem te zijn.

Als een kandidaat al gesproken of in dienst is, is de moedertaal natuurlijk toch al bekend. Het aanbieden van dit type test in de moedertaal, is dan geen probleem meer.

Onbedoeld effect bij screening op basis van een assessment

Dit heeft tot gevolg dat in de US en Australië het juridisch de meest veilige optie is om capaciteitentests bij screening in de Engelse taal aan te bieden omdat anders de moedertaal bekend zou kunnen worden en op basis daarvan discriminerende selectie beslissingen genomen kunnen worden.

Hierdoor worden kandidaten die niet Engelstalig zijn opgegroeid, onbedoeld benadeeld.

Heb je vragen?

Wil je meer weten, neem gerust contact met ons op.

Assessment aanvragen

Direct bellen: 088 – 277 377 6