Gebruik van emotionele intelligentie tests in assessment anno 2017

Opkomst van emotionele intelligentie (EQ)

Emotionele intelligentie werd voor het eerst genoemd in een wetenschappelijk artikel van Salovey en Mayer uit 1990 (bron Wikipedia). Het concept kreeg beperkte aandacht tot in 1995 het heilige boek van Daniel Goleman uitkwam. Een hype was geboren. Na een paar jaar waaide die hype over maar toch komt het begrip EQ nog steeds zo nu en dan naar voren in HR land.

Bij assessment bureaus kwamen er eind jaren 90 regelmatig vragen binnen over kunnen meten van EQ. Vaak had HR dan een en ander opgepikt over een EQ test. De suggestie werd gewekt dat EQ op eenzelfde manier gemeten kon worden als IQ. Bij IQ wordt vermogen of begaafdheid gemeten door een kandidaat onder tijdsdruk informatie te laten verwerken. Het liefst neutrale betekenisloze informatie zodat er niet per ongeluk componenten van kennis worden mee gemeten.

Psychometrische robuustheid van EQ

Hoewel EQ ook vanuit assessmentperspectief een interessant concept was omdat het ook nieuwe psychologische kenmerken toevoegde zoals; emotioneel zelfbewustzijn, zelfbeeld, zelfactualisatie, sociale verantwoordelijkheid, realiteitstoetsing, flexibiliteit, optimisme en geluk aan wat gebruikelijk was in de assessment industrie, was er een stevig meet technisch probleem. De belangrijkste oorzaak was dat het meten van deze constructen op dezelfde manier plaats vond als het in kaart brengen van persoonlijkheidseigenschappen, via zelf beschrijvende vragen. Die afhankelijkheid van een zelfbeschrijving en de daarmee gepaard gaande gevoeligheid voor sociale wenselijkheid was de achilleshiel.

De psychometrische robuustheid, die wel te behalen is met een IQ- of capaciteitentest, bleek niet binnen bereik te liggen.
Toen in de assessmentindustrie duidelijk werd dat EQ zo’n nadrukkelijk overlap had met persoonlijkheid en we nog volop in de hype zaten kwamen de meeste testuitgevers met een rapportagemogelijkheid om op basis van hun persoonlijkheidsvragenlijsten een vertaling naar EQ te maken en op die manier hun klanten te kunnen bedienen met hun bestaande testsystemen.

EQ als development tool

Nu, 20 jaar na de hype kunnen we constateren dat EQ nog maar beperkt wordt ingezet in assessment land. De huidige vraag naar EQ assessment komt met name uit de not for profit sector en kent eigenlijk altijd een development achtergrond, vaak gericht op het beoordelen van de fitheid van een populatie medewerkers. Wij zien de laatste jaren de vraag naar Learning agility assessments zelfs deze vraag naar het EQ assessments flink verdringen.

Zowel het EQ assessment als ook het Learning agility assessment heeft een plek gevonden in de career (development) fase van een medewerker. EQ testing in de recruitment fase wordt eigenlijk niet meer gevraagd. We zien dat recruitment ondersteunende assessments bijna altijd vanuit functie beschrijving, job analyse of competentie modellering worden ontworpen.

Heb je vragen?

Wil je meer weten, neem gerust contact met ons op.

Assessment aanvragen

Direct bellen: 088 – 277 377 6