Competenties testen: hoeveel competenties kan ik maximaal testen met behoud van focus?

“Hoeveel competenties kan ik maximaal testen”. Dit moet zo’n beetje wel de meest voorkomende vraag zijn die tegenwoordig elk assessmentbureau van haar klanten krijgt. Het antwoordt hierop is echter niet eenduidig te geven.

In dit artikel wordt uitgelegd welke type competenties worden gebruikt om te meten, welke instrumenten ingezet kunnen worden & wat de best practices zijn met betrekking tot competenties testen.

Wat voor soort competenties worden gebruikt?

Allereerst is er een groot verschil tussen gelevelde en ongelevelde competentiesets. Bij gelevelde sets worden vrij breed omschreven competenties gebruikt waaraan niveaus van complexiteit worden gekoppeld. Bij ongelevelde sets wordt er naar gestreefd om competenties zo eenduidig mogelijk te beschrijven. Daardoor zijn deze competenties veel smaller en specifieker omschreven.

De behoefte aan niveaus van complexiteit wordt hier vaak met verschillende competenties opgelost. Een voorbeeld; mondeling communiceren voor de meest operationele niveaus, overtuigingskracht voor midden management & professionals en strategisch beïnvloeden voor directie en executives.

Competenties testen: welke instrumenten zet je in?

Vervolgens maken we een onderscheid tussen psychologische tests & vragenlijsten enerzijds en interviews anderzijds.

Eerst de tests & vragenlijsten. We gaan uit van ongelevelde competentiesets. Het is belangrijk om te beseffen dat je met psychologische tests en vragenlijsten (psychometrische instrumenten) signalen over het onderliggend potentieel aan het meten bent. Je neemt de competentie niet direct waar, maar je kijkt naar onderliggend potentieel. Met een online assessmentplatform kun je met een wat breder assessment voldoende signalen in kaart brengen om over een hele reeks van competenties, zeg 30 tot 40, interessante informatie op te halen. Dat aantal zal alleen maar toenemen omdat tests steeds meer adaptief worden waardoor de afname tijd steeds korter wordt. Je kunt dan nog meer tests gaan inzetten. Die ontwikkeling gaat best snel.

 

Dan de interviews. De beperking zit hem in het goed uitvragen van competenties in interviews of in het observeren in assessmentoefeningen. Je moet ervan uit gaan dat je ongeveer vier competenties in een STAR interview kunt behandelen. Ook per assessmentoefening kom je ongeveer op vier uit.

Stel nu dat je 2 interviews of 1 interview en 1 assessmentoefening afneemt. Dan kun je dus over het beheersingsniveau van acht competenties bewijslast gaan verzamelen. Als je die acht competenties selecteert op basis van de uitslag van psychometrische tests, dan resteert de vraag voor hoeveel competenties je het acceptabel vindt om op basis van alleen potentieel uitspraken te doen. Vier? Vijf? Zes? Van de meeste competenties wil je ook interview informatie of assessment observaties hebben.

Best practice voor het meten van competenties

In onze praktijk proberen wij klanten te sturen op 12 competenties. Dan heb je met een standaard selectie proces over 2/3 van de competenties informatie uit interviews en/of live assessments. 14 kan ook nog maar daarna wordt het wel veel.

Vergeet ook niet dat je eerst een functie gericht competentieprofiel op moet stellen. Daarvan weten we dat ongeveer 12 competenties voldoende is om de functie scherp neer te zetten. Meer competenties leidt tot een soort van overnuancering. Stel dat je ontwikkelgesprekken gaat voeren met een medewerker, dan wil je wel een overzichtelijk profiel.

 

Dus vanuit verschillende perspectieven. Hoeveel competenties is optimaal? Wij adviseren, streef naar ongeveer 12. Je hebt dan voldoende nuance en breedte, Je kunt de meeste ook met interviews en/of assessment beoordelen. En van allemaal heb je informatie vanuit de psychometrische tests. Voordeel is ook dat je het aantal in te zetten tests en vragenlijsten redelijk beperkt kunt houden. Vanuit candidate experience een groot voordeel. Meer weten over een maximaal aantal competenties testen? Neem direct contact op.

Bekijk hier het volledige overzicht van de assessments die Starcheck aanbiedt.

Heb je vragen?

Wil je meer weten, neem gerust contact met ons op.