Het ontwikkel thema is emotionele intelligentie

Oplossing

In hoeverre is de emotionele intelligentie van een medewerker van invloed op de ontwikkeling van diens talent?

Starcheck geeft inzicht in de rol van emotionele intelligentie bij de ontwikkeling van 22 voor de huidige arbeidsmarkt relevante competenties. Welke competenties zijn zinvol om te ontwikkelen en hoe dragen onderliggende factoren daaraan bij?

Interesse?

Assessment aanvragen

Direct bellen: 088 – 277 377 6