088 - 277 377 6

nlen
assessement-starcheck14

Gaming

Sourcing

Hiermee begon het ooit: gamificatie van Realistic Job Previews (RJP’s). Deze bieden sollicitanten de mogelijkheid om virtueel een organisatie en de belangrijkste job karakteristieken te ontdekken. Met dynamische content kunnen critial incidents van een functie en organisatiecultuur worden ervaren. Het achterliggende assessment mechanisme is zelfselectie door de speler. De speler vraagt zich af: past dit type werk en deze organisatie bij mij? Het dilemma voor organisaties is dat een attractieve RJP veel gamificatie vraagt, wat prijsverhogend werkt. Een attractieve game is nodig als de recruitment funnel gevuld moet worden. Een meer statisch RJP is te gebruiken als de recruitment funnel meer dan gevuld is met geïnteresseerde kandidaten en het belangrijkste doel is om de recruitmentorganisatie door pre selectie te ontlasten. RJP’s worden vaak voor een opdrachtgever op maat ontwikkeld door o.a. serious game developers.

Een stap verder gaat het gamificeren van een Situational Judgement Questionnaire (SJQ). Hierbij gaat het om het beoordelen van relevante situaties en kiezen van de beste oplossing. Inzicht staat hier centraal. Hoe moet de speler handelen in deze situatie? Voor het assessen van inhoudelijk inzicht en begrip is de SJQ prima te gebruiken. Bij assessment van sociale vaardigheden is sociale wenselijkheid een verstorende factor. Geen probleem voor de groep die de verkeerde antwoorden geeft. De kans dat zij in de praktijk juist handelen is immers gering. Van de groep die de goede antwoorden geeft weten we dat ze begrijpen wat ze zouden moeten doen. Of ze dat ook in de praktijk gaan doen is daarmee nog niet goed in te schatten. SJQ’s worden door testpublishers ontwikkeld en uitgegeven.

Tot slot de pre- of selfassessment game. Bewezen psychometrische constructen zoals vormen van intelligentie en persoonlijkheidseigenschappen maar ook competenties worden hiermee beoordeeld. Assessment gaming is een nieuw en snel ontwikkelend vakgebied. Uitermate geschikt voor het opbouwen van talent pools. Innovatief, leuk en hoogwaardige data die gebruikt kan worden voor (pre)selectie, zinvolle feedback oplevert en leerzaam is. Door relatief hoge ontwikkel- en validatiekosten wordt dit type game nog maar op zeer beperkte schaal als maatwerk oplossing voor organisaties ontwikkeld. Vooralsnog is assessment gaming het domein van testpublishers en gespecialiseerde game design studio’s die voor eigen rekening en risico ontwikkelen en uitgeven. Starcheck heeft samen met &ranj een Leadership Assessment Game voor de smartphone ontwikkeld. Op dit moment voeren wij een grootschalige validatiestudie uit.

Recruitment

Voor talent assessments die wij voor onze opdrachtgevers uitvoeren hebben wij een portfolio van online serious games om relevante skills en competenties te assessen: projectmanagement, stakeholder management, crisis management, inkoop en persoonlijke verkoop. Deze games zetten we steeds vaker in ter vervanging van live rollenspellen en als aanvulling op psychometrische tests en interviews, om te achterhalen of een kandidaat de benodigde inhoudelijke en sociale competenties in huis heeft. Het voordeel ten opzichte van live rollenspellen is dat gaming bij kandidaten minder spanning oproept. Ook stijgt de objectiviteit van de beoordeling omdat die altijd gestandaardiseerd verloopt. Daarmee omzeilen we het grootste probleem met betrekking tot de predictive validiteit bij het live rollenspel, namelijk de beperkte overeenstemming van het oordeel tussen de beoordeelaars. Het nadeel van een game ten opzichte van het rollenspel is dat de interactie niet live is te observeren.

Career

Bij onze op career gerichte assessments zetten wij serious gaming ook in om skills en competenties te assessen op de manier zoals beschreven in de recruitment fase.

Daarnaast heeft Starcheck samen met &ranj een platform ontwikkeld (DEX) waar een reeks serious games gespeeld kan worden. Door een aantal games te spelen ontstaat er een competentieprofiel, een beeld van de meest geoefende learning topics en best passende rol; ondernemer, manager of professional. Hierdoor groeit het inzicht in de eigen talenten.