088 - 277 377 6

nlen
assessement-starcheck12

Organisatieverandering

Wie staat er in de basis?

Als je organisatie verandert, wat betekent dat dan voor je team? Het team moet immers migreren naar een nieuwe opstelling. Gaan er spelers van het veld naar de bank, vallen er ergens gaten, is iedereen fit voor de nieuwe uitdaging of moet de training anders?

Starcheck geeft met opzetten en uitvoeren van assessments zicht op de ideale opstelling bij verandering. We houden rekening met weerstand en medezeggenschap, nemen de projectleiding op ons en zorgen voor hoogwaardige managementinformatie.

Organisatieverandering